Menu Today : 13 August 2012

posted on 13 Aug 2012 10:28 by silvermist
--------------------เช้า--------------------320 KCal
ข้าวต้ม 2 ทัพพี ~ 160
ไก่ทอด 1/2 ชิ้น  ~ 20
ขนมปังโฮลวีททาแยมสตอเบอรี่ 1 แผ่น ~ 100
น้ำเปล่า 1 แก้ว ~ 0
หอยลายกระป๋อง ~ 30
--------------------สาย--------------------90 KCal
ชามะนาวลิปตัน 1 แก้ว ~ 90
--------------------เที่ยง--------------------855 KCal
ข้าวมันไก่ 1 กล่อง ~ 600
ชามะนาวลิปตัน 1 แก้ว ~ 135
น้ำมะพร้าว ~ 120
--------------------บ่าย--------------------495 KCal
ไส้กรอกอีสาน 4 ชิ้นยาว ~ 360
ชามะนาวลิปตัน 1 แก้ว ~ 135
น้ำเปล่า 1 แก้ว ~ 0
--------------------เย็น--------------------380 KCal
ข้าวต้ม 2 ทัพพี ~ 160
ไก่ทอด 1/2 ชิ้น  ~ 20
น้ำเปล่า 2 แก้ว ~ 0
หอยลายกระป๋อง ~ 30
ผักกาดดอง 3 ช้อน ~ 50 
น้ำมะพร้าว ~ 120
===============รวม===============2140 KCal
 
ออกกำลังกาย : แอโรบิค 40 นาที